وبلاگ ما

مراحل کار

   بازدید و مشاوره

   بازدید اولیه از پروژه و برگزاری جلسه با مدیران اداری و مشاوره دادن راجب فضاها.

   طراحی دو و سه بعدی فضا

   تمامی طراحی ها به صورت تصاویر سه بعدی تحویل داده خواهد شد، که پس از مشورت و چک کردن با کارفرما برای اجرا فرستاده خواهد شد

ادامه مطالب

تماس با ما

ایمیل

درباره ما

وبلاگ

طراحی دکوراسیون داخلی

قابلیت تحویل

هم اکنون شروع کنید

برنامه ریزی قیمت گذاری ما

استفاده از طراحان حرفه ای در کار

برنامه ریزی ابتدایی

 • جوانسازی مولکول اصلی
 • اصلاح پایه ثابت
 • بررسی ایمنی 1 ساله
 • 1 سال گارانتی

برنامه ریزی کسب و کار

 • جوانسازی مولکول اصلی
 • اصلاح پایه ثابت
 • بررسی ایمنی 1 ساله
 • 2 سال گارانتی

برنامه ریزی حرفه ای

 • جوانسازی مولکول اصلی
 • اصلاح پایه ثابت
 • بررسی 2 ساله ایمنی
 • 2 سال گارانتی

طراحی حرفه ای

امکان بازدید و مشاوره